Rasstandaard

  1. Home
  2. Rasstandaard
Rasstandaard Staffordshire Bull Terrier

Maks Doggies

Algemene Verschijning

De Stafford is een kortharige hond, goed in balans met de goede proporties. Voor zijn grootte bezit hij grote kracht, hij is gespierd, snel en behendig.

Kenmerken
Temperament
Hoofd en schedel
Ogen
Oren
Mond
Nek
Voorhand
Lichaam
Achterhand
Voeten
Staart
Gangwerk
Vacht
Kleur
Afmetingen
Noot

Van oudsher onbedwingbaar moedig en vasthoudend. Zeer intelligent en aanhankelijk, vooral met kinderen.

Moedig, onbevreesd en volstrekt betrouwbaar.

Kort en diep met brede schedel. Zeer geprononceerde kaakspieren, duidelijke stop, korte muil en zwarte neus.

Bij voorkeur donker, maar zij mogen in een zekere mate harmoniseren met de vachtkleur. Zij zijn rond, van middelmatige grootte en zo ingeplant dat de hond recht voor zich uit kijkt. De oogleden zijn donker.

Rozenoren of halfstaande oren, niet te groot of te zwaar. Geheel hangende of staande oren zijn hoogst ongewenst.

Lippen zijn aangesloten, goed belijnd en volgen de kaaklijn. Krachtige kaken. Tanden stevig ontwikkeld in een volmaakt schaargebit, regelmatig en compleet, dat wil zeggen de snijtanden van de onderkaak moeten aansluiten tegen de snijtanden van de bovenkaak. De tanden zijn ten opzichte van de kaak loodrecht ingeplant.

Gespierd, eerder kort, zuiver afgelijnd en geleidelijk naar de schouder verbredend.

Benen zijn recht, goede beenstructuur, redelijk uit elkaar geplaatst; zij vertonen ter hoogte van de polsen geen enkele zwakte, terwijl de voeten toch wat naar buiten draaien. De schouders zijn correct geplaatst zonder losheid in de ellebogen.

Kort gekoppeld. Rechte ruglijn. Breed front. De diepe borst loopt af naar het borstbeen toe, de ribben zijn goed gewelfd. Het gespierde lichaam is duidelijk afgetekend.

Goed gespierd. De sprongen zijn laag geplaatst en de knieën goed gehoekt. Vanaf de achterzijde gezien staan de benen evenwijdig.

Goede voetkussens. Sterk en middelmatig van grootte. Zwarte nagels bij éénkleurige honden.

Van middelmatige lengte, laag aangezet. Versmallend naar de punt en laag gedragen.

Vrij, krachtig en behendig met economische beweging. De ledematen bewegen evenwijdig, zowel van voren als van achteren gezien.

Glad, kort, goed aangesloten op de huid.

Rood, reekleurig, wit, zwart of blauw of één van deze kleuren met wit. Iedere schakering van gestroomd met of zonder wit. Zwart met rode brand (black and tan) en leverkleurig (chocoladebruin) zijn hoogst ongewenst.

Gewicht reuen van 12.7 t/m 17.3 kg. Teven van 10,9 – 15,4 kg. Gewenste schofthoogte 35,6 – 40,6 cm. De hoogten in verhouding tot de gewichten.

Mannelijke dieren moeten duidelijk twee, volledig ingedaalde testikels in het scrotum hebben.

Elke afwijking van voornoemde punten moet als fout worden beschouwd. De beoordeling moet geschieden in de juiste verhouding tot de ernst van de fout.